Blog-note de jef safi

i d i o s y n c r a s i r

avec . . Carles benavent
Bluestorius . . De perdidos al río

Live at Festival Internacional de Jazz Estarreja, nov. 2o14

mercredi 4 mars 2015. ./. .